تجهیز شدن نرم افزار میلان متره به موارد ذیل :

- کلیه فهارس بهای سال 1397

- کلیه شاخص های قطعی سال 1396

- نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول و دوم سال 1396

 - شاخصهای موقت دوره های سه ماهه اول ودوم سال1397

 

 
  

اخبار

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
قوانين و مقررات مدير ارشد 2698
Warp Theme Framework مدير ارشد 2542
Beautiful Icons مدير ارشد 2752
Widgetkit مدير ارشد 2502
ZOO Extension مدير ارشد 1073
Free Social Icons مدير ارشد 2451